ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 24/06/2020