Ε.Δ. Δ.ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ – Ε. ΛΕΥΚΟΣ ΟΕ.
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 14/05/2020