Ε.Δ. VODAFONE A.E.
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 12/11/2021