60.00.00.0000- ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 28/01/2020