61.00.00.0500 – ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 14/06/2019