62.00.00.0000 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 27/01/2021