62.00.00.0000 – ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 28/01/2020