Αγωγοί Εσωτερικού Αποχετευτικού Δικτύου Λυμάτων Χρυσοχωρίου, Ερατεινού, Γραβούνας με Σύστημα Αναρρόφησης.

Περιγραφή

Η Γραβούνα, το Ερατεινό και το Χρυσοχώρι στερούνταν δικτύου αποχέτευσης λυμάτων . Η διάθεση των λυμάτων γίνεται κυρίως με σηπτικούς και απορροφητικούς βόθρους, με όλους τους κινδύνους μόλυνσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα μέσω της διήθησης. Το ενιαίο έργο θα συμβάλει σημαντικά στους ακόλουθους τομείς :α) παύση της μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα και β) εναρμόνιση με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Το σύστημα αναρρόφησης είναι ένα μηχανικό σύστημα μεταφοράς λυμάτων που χρησιμοποιεί διαφορική πίεση αέρα για τη μετακίνηση των υγρών. Απαιτεί μια κεντρική πηγή ισχύος για τη λειτουργία των αντλιών κενού , οι οποίες διατηρούν την υποπίεση στο σύστημα συλλογής, επίσης απαιτεί μία ειδική βαλβίδα σε κάθε σημείο μετάβασης από το σύστημα βαρύτητας στο σύστημα κενού. Τα πλεονεκτήματα του συστήματος αυτού είναι :1.Η εύκολη παράκαμψη διαφόρων εμποδίων, γιατί οι αγωγοί θα τοποθετηθούν πάνω, κάτω ή γύρω από αυτά.2.Η πολύ μεγάλη ακαμψία και αντοχή των σωληνώσεων του δικτύου, 3.Η αποχέτευση περιοχών ακόμη και όταν υπάρχει αρνητική κλίση, 4. Ο αυτοκαθαρισμός των σωληνώσεων του δικτύου, 5.Λιγότερα προβλήματα στο ΕΕΛ, διότι μεταφέρονται σε αερόβιες καταστάσεις, 6. Δεν επιτρέπει το σχηματισμό όγκων από λίπη, 7.Αποσυνθέτονται σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τυχόν στερεά. 8.Οι διαρροές λυμάτων είναι αδύνατες, κ.α. Για κάθε έναν από τους οικισμούς κατασκευάστηκε ένα αντλιοστάσιο που θα δέχεται λύματα αποκλειστικά από το δίκτυο κενού.

ergo10
ergo10-1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αποχέτευση
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ολοκληρωμένο έργο
ΠΕΡΙΟΧΗ
Χρυσοχώρι, Ερατεινό, Γραβούνα
ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
5.687.841,42 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α. Νέστου
ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ.Ε.Υ.Α. Νέστου