Αγωγοί μεταφοράς Λυμάτων από Χρυσοχώρι, Ερατεινό, Γραβούνα προς Ε.Ε.Λ. Χρυσούπολης.

Περιγραφή

Το έργο αυτό αφορά στους εξωτερικούς αγωγούς ,από κάθε αντλιοστάσιο που κατασκευάστηκε σε κάθε οικισμό, προς την Μ.Ε.Λ. και την τοποθέτηση φρεατίων με κατάλληλα εξαεριστικά για να αποφεύγεται η δημιουργία θυλάκων αέρα. Επίσης τοποθετήθηκαν και φρεάτια με διατάξεις εκκένωσης και καθαρισμού (με βάνα) ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση ξένων υλών (λάσπης κ.λπ.). Στην εικόνα φαίνεται ή είσοδος έργου στη Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων Δ. Νέστου.

ergo11
ergo11-1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αποχέτευση
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ολοκληρωμένο έργο
ΠΕΡΙΟΧΗ
Χρυσοχώρι, Ερατεινό, Γραβούνα, Χρυσούπολη
ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
765,729,12 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α. Νέστου
ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ.Ε.Υ.Α. Νέστου