Εξωτερικός αγωγός λυμάτων καταθλιπτικής ροής και υπολειπόμενες εργασίες του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων.

Περιγραφή

Με την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου λυμάτων της ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ προέκυψε η ανάγκη αντικατάστασης του υφισταμένου αγωγού S.1, λόγω τοπικών καθιζήσεων, με αποτέλεσμα την εμφάνιση αρνητικών κλίσεων  και την αποκάλυψη του πυθμένα του συλλεκτήριου φρεατίου S.Α.1 που ευρίσκεται ~2.00 m υψηλότερα της εκτιμηθείσας θέσης. Οι παραπάνω διαπιστώσεις οδήγησαν στην ανάγκη κατασκευής  έκτου αντλιοστασίου Α6 στη περιοχή του νέου συλλεκτήριου  φρεατίου S. ΝEW.Α.1 και στην αντικατάσταση του εξωτερικού αγωγού προς το βιολογικό καθαρισμό από τσιμεντοσωλήνες Φ800 μήκους  664 m. O καταθλιπτικός αγωγός αποτελείται από 2 σωλήνες Φ315/HDPE-10 ΡΝ μήκους 1294 m  και έχει ένα φρεάτιο εκκένωσης και επτά φρεάτια ελέγχου. Στη εικόνα φαίνεται η εκσκαφή αγωγού καταθλιπτικής ροής με άντληση well-points.

ergo-9
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αποχέτευση
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ολοκληρωμένο έργο
ΠΕΡΙΟΧΗ
Χρυσούπολη
ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1,178,100,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α. Νέστου
ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ.Ε.Υ.Α. Νέστου