Εξωτερικός αγωγός σύνδεσης (πρώην) Δήμου Κεραμωτής με Β.Κ. Χρυσούπολης.

Περιγραφή

Το Υποέργο 2 περιλαμβάνει την κατασκευή των απαιτούμενων έργων για τη σύνδεση του αντλιοστασίου Κεραμωτής με το Β.Κ. Χρυσούπολης. Συνοπτικά, το δίδυμο εξωτερικό αγωγό με συνολικό μήκος 10.304 m, αποχέτευσης καταθλιπτικής ροής από τη δεξαμενή του αντλιοστασίου Κεραμωτής έως το αντλιοστάσιο Νέας Καρυάς. Το αντλιοστάσιο λυμάτων Νέας Καρυάς και το δίδυμο εξωτερικό αγωγό αποχέτευσης καταθλιπτικής ροής από τη δεξαμενή του αντλιοστασίου Νέας Καρυάς έως τις εγκαταστάσεις του Β.Κ. Χρυσούπολης με συνολικό μήκος 18.676 m. Στην πρώτη εικόνα φαίνεται η κατασκευή εξωτερικού δικτύου λυμάτων από Κεραμωτή προς Ν. Καρυά και στη δεύτερη η κατασκευή αντλιοστασίου λυμάτων Ν. Καρυάς.

ergo13
ergo13-1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αποχέτευση
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Υλοποιείται
ΠΕΡΙΟΧΗ
Κεραμωτή, Χρυσούπολη
ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΣΠΑ 2014-2020
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.178.395,20 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α. Νέστου
ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ.Ε.Υ.Α. Νέστου