Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Χρυσούπολης Χρυσοχωρίου

Περιγραφή

Το έργο αφορά την κατασκευή νέου αγωγού μεταφοράς νερού από το κεντρικό  αντλιοστάσιο Χρυσούπολης προς  το Δ.Δ. Χρυσοχωρίου.Στην πρώτη εικόνα φαίνεται η ανάρτηση αγωγού ύδρευσης  από αρδευτικό κανάλι και στη δεύτερη η κατασκευή φρεατίου δικτύου ύδρευσης.

ergo4-1-1
ergo4-2-2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ύδρευση
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ολοκληρωμένο έργο
ΠΕΡΙΟΧΗ
Χρυσούπολη, Χρυσοχώρι
ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
639,784,04 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α. Νέστου
ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ.Ε.Υ.Α. Νέστου