Η ΔΕΥΑ Νέστου εγκρίνει την τροποποίηση της συστατικής πράξης ίδρυσης εισάγοντας το αντικείμενο της διαχείρισης και λειτουργίας της Αγροτικής Τηλεθέρμανσης