Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέστου παραχωρεί στη ΔΕΥΑ Νέστου τη διαχείριση και λειτουργία του έργου της Γεωθερμίας