Το 2014 ξεκίνησε η κατασκευή του μεταλλικού σκελετού για το θερμικό σταθμό.