Ο Δήμος Νέστου, έχει σχεδιάσει νέα μελέτη  ύψους 8.000.000 € με σκοπό να το εντάξει στη νέα πρόσκληση της Περιφέρειας ΑΜΘ για έργα Γεωθερμίας προκειμένου να ανταποκριθεί στο μεγάλο  ενδιαφέρον από νέους επενδυτές.

Εκμετάλλευση των υπολοίπων δράσεων του πεδίου (Συμπαραγωγή – Σ.Δ.Ι.Τ.).

Στα μελλοντικά σχέδια αξιοποίησης του Γεωθερμικού πεδίου Νέστου είναι η δημιουργία Γεωθερμικού πάρκου στην περιοχή.