Στις 1-6-2016 η θυγατρική στην Ελλάδα τη SELECTA HELLAS του γερμανικού ομίλου SELECTA κατέθεσε αίτημα σύνδεσης για την κατασκευή θερμοκηπιακής μονάδος 60 στρεμμάτων για την παραγωγή μοσχευμάτων καλλωπιστικών ανθοκομικών φυταρίων, δηλαδή ο πολλαπλασιασμός των άρριζων μοσχευμάτων και σε έριζα.

Η κατασκευή του θερμοκηπίου ξεκίνησε αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και τα πρώτα 35 στρέμματα βρίσκονται ήδη σε λειτουργία.

Πρόκειται για μονάδα που όμοιά της δεν υπάρχει στην Ελλάδα αλλά ούτε στις γύρω γειτονικές χώρες.

Η συνολική επένδυση θα ξεπεράσει τα 10 εκατ. ευρώ, ενώ στο ζενίθ της παραγωγής θα απασχολούνται 120 εργαζόμενοι.