Στις 31/12/2015 ολοκληρώθηκε η κατασκευή και ο εξοπλισμός του θερμικού σταθμού ώστε να είναι πλήρως λειτουργικός.