Αγωγοί Εσωτερικού Αποχετευτικού Δικτύου Λυμάτων Χρυσοχωρίου, Ερατεινού, Γραβούνας με Σύστημα Αναρρόφησης.

Ολοκληρωμένα Έργα

Η Γραβούνα, το Ερατεινό και το Χρυσοχώρι στερούνταν δικτύου αποχέτευσης λυμάτων . Η διάθεση των λυμάτων γίνεται κυρίως με σηπτικούς και απορροφητικούς βόθρους, με όλους τους κινδύνους μόλυνσης του υπόγειου υδροφό

Λεπτομέρειες έργου