Συνδέσεις παροχών με το δίκτυο αποχέτευσης

Ολοκληρωμένα Έργα

Το έργο αφορά στην κατασκευή τριτεύοντος αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων στην περιοχή του δ.δ. Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου συνολικού μήκους περίπου 5.000 μ. με 4.000 φρεάτια ιδιωτικών παροχών.

Λεπτομέρειες έργου